Oppdragsgivere og Referanser

  • Lokale bygningsvernhandverkere
  • Uthusprosjektet, Røros kommune
  • Riksantikvaren
  • Musea i Nord Østerdalen
  • Rørosmuseet
  • Hedmark fylke og Sør Trøndelag fylke
  • Materialbanken AS, Vingelen
  • Sundset sag, Hølonda
  • Norsk Handverksutvikling. Maihaugen
  • PrivateReferanser, Bilder

Kurs i handsagskjæring,
Ytste Skotet,
Sunnmøre.
-Restaurering av Prestegårdslåna,
Melhus
-Restaurering av Norges
største sprengverksbru.
Gamlebrua, Tolga


-Restaurering,
Hitterdal kapell.
Røros
roros

-Restaurering av uthus i Bergstaden Røros. Uthusprosjektet, Røros Kommune