Antikvarisk restaurering av verneverdige bygninger og anlegg

Antikvarisk restaurering foregår etter Riksantikvarens prinsipper og lokale tradisjoner.

Det legges vekt på autensitet i materialer, metoder og verktøy.
En beskrivelse av tilstand, tiltak og kostnadsoverslag gis før alle arbeider settes i gang. Dette danner grunnlaget for en avtale.


Prestegårdslåna Melhus
Veiledning

Veiledning gis i form av å jobbe i lag 1:1 i perioder gjennom restaureringsprosessen. Eller kortvarige kurs med flere deltakere.

Byggleder

Konsultasjon til å komme i gang med restaureringsprosjekter med oppfølging etter behov. Dokumentering med tegning og merking ved demonteringer.


Nevertekking

Nybygg

Jeg kan lage alle typer bygninger i laft og eldre reisverk basert på tradisjonelle metoder.

- Har du en idè så ta kontakt.
arild@oslaft.noVerksted og bolig i rundtømmer, barket med høytrykkspyling. Karasjok