Os Tradisjonslaft

Os Tradisjonslaft ble startet i 1995. Det er en enmannsbedrift som driver med antikvarisk restaurering av verneverdige og fredede bygninger lokalt og regionalt. Jeg har 30 års erfaring med skog og bygningsvern. De siste 10 årene har jeg bygd meg opp kunnskap gjennom arbeider lokalt, regionalt og gjennom studier. Os Tradisjonslaft har bygd opp lokale handverkere og samarbeider med flere av dem. Dette gir et handverksmiljø som er tilknyttet bygningsvernet som gir positive ringvirkninger.

Os tradisjonslaft har nå etablert et verksted på Narjordet. Her vil det foregå restaureringer av bygningselementer, mindre lafteoppdrag, eldre reisverk og forskning med byggskikk.

Restaurering av uthus i Bergstaden Røros. Uthusprosjektet, Røros kommune

Restaurering av Norges største sprengverksbru. Gamlebrua, Tolga.